اپلیکیشن خود را توسعه بده و با نوین دولوپرز دیده بشو

اپلیکیشن خود را توسعه بده و با نوین دولوپرز دیده بشو

اپلیکیشنت رو به نمایش بگذار

اعتبار کسب کن

یک جامعه آماری جدید بساز

خدمتی دیگر از مجموعه نوین دولوپرز برای شما عزیزانی که قصد دارید تا برنامه های توسعه داده شده خود را بیشتر به معرض نمایش بگذارید و توانایی های خود را با کاربران دیگر به اشتراک بگذارید.

ما با ایجاد بستری مناسب قصد داریم به دیده شدن شما و توانایی هایتان کمک کنیم ، تا  بتوانید با کاربران و حتی کارفرمایان دیگر در ارتباط باشید و خلاقیت و توانایی خود را گسترش دهید و چه بسا بتوانید از این طریق قراردادهای تجاری بزرگی نیز ببندید.

پس این فرصت را از دست ندهید و اپلیکشین خود را که با آموزش‌های نوین دولوپرز ساخته و یا توسعه داده اید ، را برای ما ارسال کنید.